نظارت بر بازار شب یلدا وکنترال مواد غذائی درراستای فعالیتها وتشدیداقدامات نظارتی برخدمات اصناف بویژه در ایام شب یلدا بازرسین این ۶۰ کیلو مواد غذائی غیر قابل مصرف را کشف وضبط نموده ویک باب قنادی پلمپ نمودند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛دکتر محمد شاه ویسی در این رابطه گفت : در […]


درراستای فعالیتها وتشدیداقدامات نظارتی برخدمات اصناف بویژه در ایام شب یلدا بازرسین این ۶۰ کیلو مواد غذائی غیر قابل مصرف را کشف وضبط نموده ویک باب قنادی پلمپ نمودند.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛دکتر محمد شاه ویسی در این رابطه گفت : در راستای صیانت از سلامت مردم وحفظ امنیت سلامت شهروندان و با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا ولزوم اقدامات نظارتی بیشتر با حدت ودقت وشدت بالاتر درارایه خدمات اصناف مختلف بویژه مراکز تهیه وتوزیع وعرضه مواد غذائی وآرایشی وبهداشتی وهمچنین عرضه غذای آماده این مرکز اقدامات ویژه ایی را به اجرا گذاشته است.


رئیس مرکز بهداشت سنندج همچنین افزود : در طی روز های گذشته بازرسین و کارشناسان بهداشت محیط این مرکز در قالب گشتهای مشترک با اداره تعزیرات حکومتی واصناف در نوبتهای متوالی در طول شبانه روز بر فعالیت اصناف یاد شده نظارت نموده ودر این راستا ۶۰ کیلو گرم مواد غذائی غیرقابل مصرف وغیرمجازرا کشف وطی صورتجلسه قانونی ضبط گردید.


وی همچنین ضمن اشاره به پلمپ یک باب قنادی در ناحیه منفصل شهری نایسرگفت : طبق قوانین موجودوتوجه به سلامت مردم وجلوگیری از به مخاطره انداختن سلامت مردم استفاده از مواد غذائی غیر استانداردوغیر مجاز به هرنحو وشیوه کاملا ممنوع بوده وبا افراد خاطی برابر مقررات وقوانین جاری برخورد خواهد شد که در این راستا یک باب قنادی در ناحیه منفصل شهری نایسر به علت تخطی از قانون واستفاده از رنگ غیر مجازدر تهیه شرینی با کسب نیابت قضائی پلمپ ومتصدیان واحد مذکور به مراجع قضائی معرفی شدند.


دکتر شاه ویسی در پایان سخنان خود ضمن درخواست از همشهریان فهیم سنندجی جهت شرکت در پویش ملی سلامت واطلاع از وضعیت سلامت خود از نظر میزان قند خون وفشار خون خود گفت : سامانه گویاوشبانه روزی ۱۹۰ آماده دریافت شکایات ونظرات وپیشنهادات همشهریان عزیز در زمینه مسایل ومشکلات بهداشتی بوده ودر این زمینه بازرسین وکارشناسان این مرکز درکمترین زمان ممکن نسبت به مرتفع سازی موارد وشکایات مردمی اقدام خواهند نمود.