بایگانی‌های قیمت طلا - پایگاه خبری شهید یاران
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۹ شهریور ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۸ شهریور ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۰,۷۶۰قیمت یورو ۵۳۱,۶۵۰قیمت سکه امامی ۲۷۸,۹۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۴۹,۹۴۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۰,۵۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۲۵۵,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۶ شهریور ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۱,۶۲۰قیمت یورو ۵۳۰,۹۷۰قیمت سکه امامی ۲۷۹,۰۶۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۱,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۰,۳۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۱۷۰,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یک شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۱,۴۲۰قیمت یورو ۵۳۸,۱۱۰قیمت سکه امامی ۲۸۴,۴۲۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۰,۵۶۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۲۱۶,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

قیمت طلا، سکه و ارز پنجشنبه