ا۱- پوشش اخبار مربوط به حوزه فرهنگ ایثار و شهادت
۲- معرفی کارآفرینان شاهد و ایثارگر
۳- پیگیری مطالبات قانونی مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران
۴- معرفی و زندگی نامه شهدا جهت الگو سازی جوانان
۵- تولید محتوا ی ارزشی در راستای رهنمودهای رهبر انقلاب
۶- معرفی عملیات های دفاع مقدس
۷- انتشار خاطرات و عکس های شهدا و جانبازان و ایثارگران
۸- بالا بردن سطح سواد جامعه درباره فرهنگ ایثار و شهادت
۹- انتشار فعالیت های انجام گرفته برای خانواده های شهدا و ایثارگران
۱۰- معرفی شهدای شهرها و روستاهای ایران
۱۱- معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی بصورت تولید محتوای بصری
۱۲- مصاحبه با خانواده های شهدا و ایثارگران
۱۳- معرفی شهدای کارمند
۱۴- معرفی شهدای هنرمند
۱۵- معرفی شهدای حوزه و دانشگاه
۱۶- گزارش تصویری از مراسمات و جلسات مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران
۱۷- تولید برنامه های بصری در راستای ترویج ایثار و شهادت
۱۸- معرفی و گزارش نخبگان شاهد و ایثارگر