هوای نصف جهان در همه ایستگاه‌های پایش هوای اصفهان آلوده است هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۶۵ AQI در وضعیت «ناسالم» قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۷۸ وضعیت ناسالم […]

هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۶۵ AQI در وضعیت «ناسالم» قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۷۸ وضعیت ناسالم را نشان می‌دهد.

براساس داده‌های برخط سامانه پایش هوا، شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر در ایستگاه ۲۵ آبان با ۱۵۷، انقلاب ۱۷۲، دانشگاه صنعتی ۱۷۱، رهنان ۱۶۸، زینبیه با ۱۵۵، سپاهان شهر با ۱۶۶، فرشادی ۱۶۴، فیض ۱۶۵، کاوه ۱۶۱، کردآباد ۱۶۸، میرزاطاهر ۱۶۲، پارک زمزم ۱۵۷، پروین ۱۵۷ و ولدان ۱۶۷ AQI، در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

امروز ایستگاه‌های پایش سنجش کیفی هوا در سه ایستگاه شامل رودکی، خرازی و استانداری خاموش است.

باتوجه به تغییر سطح هشدار زرد هواشناسی به نارنجی و اعلام هواشناسی مبنی بر قرار گرفتن شاخص آلاینده‌ها در وضعیت ناسالم برای عموم، امروز فعالیت آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی در نواحی شش‌گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان و ۱۰ ناحیه آموزش و پرورش به صورت غیرحضوری است.