شنیده ها حاکی از بازداشت کارکنان برخی مناطق شهرداری اصفهان در راستای مبارزه با فساد است دکترعلی قاسم زاده، شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری نگاه آرمانی به شهر داشته و تاکید داریم که به دنبال تحقق شهر اسلامی هستیم، زیرا حکومت اسلامی، کشور اسلامی و شهر اسلامی آرمان ما و خاستگاه انقلاب اسلامی بوده است. […]

شنیده ها حاکی از بازداشت کارکنان برخی مناطق شهرداری اصفهان در راستای مبارزه با فساد است

دکترعلی قاسم زاده، شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری نگاه آرمانی به شهر داشته و تاکید داریم که به دنبال تحقق شهر اسلامی هستیم، زیرا حکومت اسلامی، کشور اسلامی و شهر اسلامی آرمان ما و خاستگاه انقلاب اسلامی بوده است.

سفره فساد باید از شهرداری‌ها برچیده شود که لازمه آن جمع‌آوری زمینه فساد در شهرداری و حذف فرایندهای طولانی است

نظارت همگانی بستر اصلاح امور
شهرداری اصفهان اخیرا با ایجاد تغییراتی در سیستم های نظارتی، نیروهای انقلابی را در راس امور قرار داده است. اخیرا نیز دکتر غلامرضا رحیمی با حدود دو دهه فعالیت در بدنه مدیریت شهری بعنوان رئیس اداره نظارت همگانی در اداره کل بازرسی منصوب شده است که امیدواریم با نظارت همگانی و استفاده از افراد پاکدست، بساط فساد و واسطه گری از ساختارهای اداری در مدیریت شهری برچیده شود.