مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۸ هزار و ۹۰۰ واقعه فوت در کردستان طی سال‌جاری خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۴۶۲ واقعه از این تعداد مربوط به مردان و ۳ هزار و ۴۲۸ واقعه مربوط به زنان بوده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، علی جوکار مدیرکل ثبت احوال […]

مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۸ هزار و ۹۰۰ واقعه فوت در کردستان طی سال‌جاری خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۴۶۲ واقعه از این تعداد مربوط به مردان و ۳ هزار و ۴۲۸ واقعه مربوط به زنان بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، علی جوکار مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۷ هزار و ۸۹۰ واقعه فوت در کردستان طی سال‌جاری خبر داد و اظهار کرد: ۴ هزار و ۴۶۲ واقعه از این تعداد مربوط به مردان و ۳ هزار و ۴۲۸ واقعه مربوط به زنان بوده است.

به گفته وی، در مقابل هر ۱۰۰ واقعه وفات زنان در استان طی سالجاری ۱۲۸ واقعه وفات مردان به ثبت رسیده و  میانگین سن مردان فوت شده ۶۷٫۲۳ سال و زنان فوت شده ۷۰٫۷۶ سال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان با بیان اینکه ۱۷ هزار و ۶۲۲ واقعه ولادت طی ۹ ماهه امسال در استان ثبت  شده است، گفت: طی ۹ ماهه امسال ۸ هزار و ۹۶۴ مولود پسر و ۸ هزار و ۶۵۸ دختر در اداره کل ثبت شده است.

وی اضافه کرد: در مقابل هر ۱۰۰ واقعه تولد دختر ۱۰۳ واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

جوکار تصریح کرد: مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با ۲۹٫۳ درصد بیشترین میزان ولادت ثبت شده را به خود اختصاص داده‌اند و میزان ولادت ثبت شده هفت دهم درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان همچنین از صدور یک‌میلیون و ۹۵ هزار و ۸۰۹ کارت هوشمند ملی در استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: ۳۳ هزار و ۷۶۰ درخواست کارت هوشمند ملی در استان واصل، ۴۳ هزار و ۶۹۲ فقره تحویل مرد و ۱۳۳ هزار و ۷۴۰ فقره کارت در استان آماده چاپ است.

به گفته جوکار، ۶۵ هزار و ۴۹۹ جلد شناسنامه طی سال‌جاری در استان صادر شده است که سنندج و شویشه به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند.

کویستان عبدالحکیمی /کردستان