روز شنبه قرار است هم زمان با برگزاری دربی پایتخت مراسم تقدیر از شهدای مدافع سلامت با حضور امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین مدیران سازمان لیگ در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

روز شنبه قرار است هم زمان با برگزاری دربی پایتخت مراسم تقدیر از شهدای مدافع سلامت با حضور امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین مدیران سازمان لیگ در ورزشگاه آزادی برگزار شود.