دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی مرکز علمی کاربردی مهدقرآن و ولایت استان اصفهان در آستانه سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)به زیارت مفاخر دینی،علمی و معنوی وشهدای گرانقدر در گلستان شهدای اصفهان رفتند. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران استاد دکتر حسن محسنی و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مهد قرآن و ولایت به […]

دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی مرکز علمی کاربردی مهدقرآن و ولایت استان اصفهان در آستانه سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)به زیارت مفاخر دینی،علمی و معنوی وشهدای گرانقدر در گلستان شهدای اصفهان رفتند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران استاد دکتر حسن محسنی و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مهد قرآن و ولایت به زیارت مفاخر دینی،علمی و معنوی وشهدای گرانقدر در گلستان شهدای اصفهان

متن پیام
زندگی در سرزمینی که مهد نام‌آوران و مفاخر شهیری است که با تکیه بر تقوا، دانش، خردورزی، تلاش، کوشش، شهامت،شهادت و صبوری، رسالت انجام کارهای بزرگی را در راستای رسیدن به اهدافی مقدس در پیش‌روی خویش قرار داده‌اند تا از این رهگذر برای جامعه‌ ی خود و با فرهنگ والای این سرزمین منشاء خیر و برکت و افتخارات به یاد ماندنی و اثرگذار باشند.
بی شک گرامیداشت یاد و نکوداشت مقام این بزرگان که در عرصه های مختلف علم، تاریخ، هنر، فرهنگ،شهادت و … حماسه آفرینی نموده و با صرف جان و مال و عمر گرانمایه بیش از پیش بر غنی نمودن گنجینه های علمی – فرهنگی این مرز پر گهر افزوده اند؛ وظیفه ای است که ایران و ایرانی در هرجایگاه و مقامی که باشد بر عهده دارد.برهمین اساس دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی مرکز علمی کاربردی مهدقرآن و ولایت استان اصفهان در آستانه سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)به زیارت مفاخر دینی،علمی و معنوی وشهدای گرانقدر در گلستان شهدای اصفهان رفتند.

خبرنگار: ابراهیم باصری