مراسم ترحیم جانباز شهید ۷۰ درصد در خیمه حسینی گلستان شهدا اصفهان اصفهان برگزار شد.جانباز شهید حسنعلی طاهری پس ازسال ها رنج وتحمل درد وبیماری در اثر سکته قلبی به سوی حق شتافته و به یاران شهیدش پیوستمراسم گرامیداشت یاد و خاطر این جانباز شهید عصر پنجشنبه در خیمه حسینی گلستان شهدا اصفهان برپا شد.خبرنگار: […]

مراسم ترحیم جانباز شهید ۷۰ درصد در خیمه حسینی گلستان شهدا اصفهان اصفهان برگزار شد.
جانباز شهید حسنعلی طاهری پس ازسال ها رنج وتحمل درد وبیماری در اثر سکته قلبی به سوی حق شتافته و به یاران شهیدش پیوست
مراسم گرامیداشت یاد و خاطر این جانباز شهید عصر پنجشنبه در خیمه حسینی گلستان شهدا اصفهان برپا شد.
خبرنگار: الهام خانی