محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان با حضور در بخش مرکزی اصفهان، از شهرهای بهارستان و زیار و روستاهای کوی راه حق و دستجاء بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، فرماندار اصفهان در حاشیه این بازدید، بر ارائه خدمات کامل و شبانه روزی مراکز […]

محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان با حضور در بخش مرکزی اصفهان، از شهرهای بهارستان و زیار و روستاهای کوی راه حق و دستجاء بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، فرماندار اصفهان در حاشیه این بازدید، بر ارائه خدمات کامل و شبانه روزی مراکز بهداشتی و درمانی و داروخانه های شهر زیار و روستای دستجاء و همچنین اصلاح نقاط پرخطر و حادثه خیز تأکید کرد.
احمدی همچنین با تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی و معتمدین مردم دیدار و عنوان کرد: انشاء ا… با هماهنگی و همکاری بین بخشی مسائل و مشکلات موجود پیگیری و اقدامات مقتضی در راستای رفع این مشکلات انجام خواهد شد.
خبرنگار: الهام خانی