سردار نیلفروشان معاون عملیات سپاه؛شهید سلیمانی مرد میدان نبرد بود/پرچم سبز علی بن موسی الرضا در دستان خادمیاران رضوی در خیمه گلستان شهدا به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛ویژه برنامه ای عصر امروز در گلستان شهدا در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا برگزار شد.سخنران برنامه سردار نیلفروشان با گرامیداشت یادوخاطره شهید سلیمانی و شهدای تازه […]

سردار نیلفروشان معاون عملیات سپاه؛شهید سلیمانی مرد میدان نبرد بود/پرچم سبز علی بن موسی الرضا در دستان خادمیاران رضوی در خیمه گلستان شهدا

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛ویژه برنامه ای عصر امروز در گلستان شهدا در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا برگزار شد.سخنران برنامه سردار نیلفروشان با گرامیداشت یادوخاطره شهید سلیمانی و شهدای تازه تفحص شده و شهیدان منا بیان کرد دشمنان نمی دانستند نام شهید سلیمانی خطرناکتر از سردار سلیمانی است ایشان افزودند:سرداران شهید چون حاج قاسم سلیمانی حاج احمد کاظمی حاج حسین خرازی و شهیدان معظم دیگر نشانه های عظمت و شکوه این ملت هستند.دراین مراسم پرچم علی بن موسی الرضا به دست خادمیاران رضوی برافراشته شد و با مداحی آقای ربانی و سرود خوانی نوجوانان همراه بود.

خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ؛فاطمه قائمی فرد