جزییات لایحه حفظ امنیت زنان در برابر سوء رفتار رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت:در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، برای اولین بار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه […]

جزییات لایحه حفظ امنیت زنان در برابر سوء رفتار

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت:در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، برای اولین بار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ فاطمه قاسم‌پور گفت: این رویکرد در لایحه مورد توجه بوده که بسیاری از مشکلاتی که تا به امروز زنان برای حل آنها از حمایت قانونی برخوردار نبوده‌اند، از مسیر قانونی قابل رفع باشند.

وی افزود: همه زنان ایرانی اعم از زنان خانه‌دار، مادران، زنان آسیب دیده، زنان محصل، زنان شاغل و… مورد حمایت این لایحه هستند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به
شایعه‌ای که روز گذشته منتشر شد،
افزود:۱۸۰ درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی تفاوت دارد و این مصوبه به دنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوء رفتار با زنان ایرانی است.