اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در راستای تکریم هنرمندان و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ پانزدهم آذرماه یک هزارو چهارصد باهماهنگی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری اقدام به اکران اختصاصی فیلم سینمایی منصور با موضوع خدمات ارزنده شهید ستاری در دوران دفاع مقدس نمود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در راستای تکریم هنرمندان و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ پانزدهم آذرماه یک هزارو چهارصد باهماهنگی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری اقدام به اکران اختصاصی فیلم سینمایی منصور با موضوع خدمات ارزنده شهید ستاری در دوران دفاع مقدس نمود.