رئیس کل گمرک ایران فریده زبیدی را به سمت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران منصوب کرد گمرک ایران در طول فعالیت خانم زبیدی به عنوان مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته موفق شد عنوان گمرک برتر دنیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازها را از سوی سازمان جهانی […]

رئیس کل گمرک ایران فریده زبیدی را به سمت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران منصوب کرد

گمرک ایران در طول فعالیت خانم زبیدی به عنوان مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته موفق شد عنوان گمرک برتر دنیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازها را از سوی سازمان جهانی گمرک به خود اختصاص بدهد.

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک و معاون حقوقی و قضایی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان به مدت ۱۰ سال، مسئول قضایی گمرک آبادان و خرمشهر و رئیس نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان بوشهر از سوابق کاری وی می باشد