روایت شهیدی که پیکری از او بر جای نماند شهید نادر جاویدنیا سرانجام بر اثر انفجار مین در شرق دهلران ایشان به درجه شهادت نائل آمد اما متاسفانه پیکری از وی بر جای نماند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ شهید نادر جاویدنیا در سال ۱۳۴۵ در اهواز متولد شد. نادر هفتمین فرزند خانواده بود. […]

شهید نادر جاویدنیا سرانجام بر اثر انفجار مین در شرق دهلران ایشان به درجه شهادت نائل آمد اما متاسفانه پیکری از وی بر جای نماند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ شهید نادر جاویدنیا در سال ۱۳۴۵ در اهواز متولد شد. نادر هفتمین فرزند خانواده بود. نام او را پدرش انتخاب کرد.

بسیار آرام و مظلوم بود و مطیع امر پدر. همیشه در کارها به پدرش کمک می‌کرد و به همسایه‌ها خیلی اهمیت می‌داد و یاری‌رسان آنان بود.

بسیار روی غیبت کردن حساس بود و به دیگرا یین سفارش می‌کرد غیبت نکنند. در مراسم عزاداری محرم شرکت فعال داشت. شهید به کتاب خواندن خیلی اهمیت می‌داد و کتاب‌های مختلف و مذهبی می‌خواند و به دوستانش می‌داد تا بخوانند و نتیجه‌گیری کنند.

ایشان خیلی شجاع و دانا بودند و در همان حین که به مدرسه می‌رفتند در تظاهرات نیز شرکت می‌کردند. او طرفدار سرسخت امام و اسلام و انقلاب بود.

پس از پیروزی انقلاب در بسیج محل ثبت نام کرد و درس را رها کرد و عضو سپاه شد و راهی جبهه شد. سرانجام در اثر انفجار مین در شرق دهلران ایشان به درجه شهادت نائل شدند اما متاسفانه پیکری از ایشان به جا نماند و مزاری برای ایشان در گلستان شهدای اصفهان به جا مانده است