صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بستر مناسبی برای کمک به حل مشکل اشتغال ایثارگران است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین نشست هیئت امنای صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در جهت حل مشکل اشتغال در کشور، گفت: صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بستر بسیار مناسبی برای […]

صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بستر مناسبی برای کمک به حل مشکل اشتغال ایثارگران است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین نشست هیئت امنای صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در جهت حل مشکل اشتغال در کشور، گفت: صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بستر بسیار مناسبی برای کمک به حل مشکل اشتغال ایثارگران است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، حجت‌الله عبدالملکی در این نشست گفت: با مصوباتی که شورای عالی اشتغال داشته‌ است تلاش کرده‌ایم به سمت هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف در جهت اشتغال‌زایی پیش برویم.
وی افزود: موضوع اشتغال ایثارگران دارای اهمیت بسیار زیادی است و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران نیز بستر بسیار خوبی برای کمک به حل این مشکل است و البته این صندوق نیاز به تقویت دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعریف عنوان فرد شاغل، تصریح کرد: طبق آمارهای رسمی تعدادی از افراد جامعه بیکار هستند و تعدادی نیز دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار یا اشتغال کم‌درآمد هستند و برخی نیز اشتغال غیر‌رسمی و بدون بیمه دارند که باید در مورد همه این افراد برنامه‌های مناسب اجرایی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست بر اهمیت آموزش و توانمندسازی شغلی ایثارگران پیش از ورود به حوزه اشتغال‌زایی تأکید کرد.
خبرنگار: الهام خانی