به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مادر شهید شکیب احمدی که خودش نیز فرزند شهید و شهیده ،خواهر شهید میباشد(که در راه دفاع از اسلام)اقوام ایشان در افغانستان شهید شدنداینچنین از فرزند رشیدش و سردار سلیمانی میگوید:شهید احمد هروقت می آمد برایم از حاج قاسم آن بزرگمرداسلام میگفت .که راهش مشخص و برای دفاع از اسلام […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مادر شهید شکیب احمدی که خودش نیز فرزند شهید و شهیده ،خواهر شهید میباشد(که در راه دفاع از اسلام)اقوام ایشان در افغانستان شهید شدنداینچنین از فرزند رشیدش و سردار سلیمانی میگوید:شهید احمد هروقت می آمد برایم از حاج قاسم آن بزرگمرداسلام میگفت .که راهش مشخص و برای دفاع از اسلام و حریم اهل بیت بود…شهید احمد همچون فرمانده اش بسیار شجاعت داشت.ودر نهایت در این راه به شهادت رسید که امیدوارم حضرت زهرا از ما قبول بفرماید.

خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛فاطمه قائمی فرد

🔻ادامه خبر
🔻https://instagram.com/shahidyaran_n?utm_medium=copy_link