نتیجه اقدامات دامپزشکی در بررسی دامهای تلف شده روستاهای روار و سلین بعداز بررسی و کالبدگشایی دامهای تلف شده روستاهای روار و سلین با انجام نمونه برداری های لازم مانند خون،لام،مغز،شیر،مدفوع و آب سد و چند نوع گیاه مصرفی توسط دامهای تلف شده با وصول نتیجه آزمایشات لازم از اداره کل دامپزشکی استان کردستان از […]

نتیجه اقدامات دامپزشکی در بررسی دامهای تلف شده روستاهای روار و سلین

بعداز بررسی و کالبدگشایی دامهای تلف شده روستاهای روار و سلین با انجام نمونه برداری های لازم مانند خون،لام،مغز،شیر،مدفوع و آب سد و چند نوع گیاه مصرفی توسط دامهای تلف شده با وصول نتیجه آزمایشات لازم از اداره کل دامپزشکی استان کردستان از نظر بیماری بجز سوء تغذیه هیچ گونه بیماری علی الخصوص بیماریهای واگیر و استراتژیک مشاهده نشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛ مسعود خاتمی سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان سروآباد گفت:با پیگیری از نوع و تاثیر گیاه های مورد بررسی ضمن تشکر از اداره منابع طبیعی سروآبادبا حصول استعلام ،گیاه روییده شده در کناره سد داریان و رودخانه ی روستاهای روار و سلین بنامهای زردینه(توق) و تاج خروس و مصرف دامها در این فصل سال باعث مرگ و تلف شدن آنها گردیده است.

خاتمی افزود:برابر جوابیه دریافتی گیاه تاج خروس با نام علمیAmaranthus retroflexus  وگیاه زردینه(توق) با نام علمی Xanthium strumarium که هر دو بعنوان علف هرز غیرخوش خوراک دام محسوب می شود ولی در صورت مصرف زیادگیاه زردینه(توق) بدلیل سوء تغذیه دامها در این مناطق سبب تورم کبد و نهایتا مرگ دام را در پی خواهد داشت.

خاتمی:از دامداران منطقه که نسبت به پروار و نگهداری دامها در روستاها بصورت سنتی در حال فعالیت هستند خواست ضمن استفاده از مواد معدنی و مکملهای ویتامینه بصورت مداوم به دامهای خود از تردد آنها در مسیرهای رویش گیاهان مذکور که در فصل ،زمان ومحل مشخص روییده می شوند بطور جدا خودداری فرمایند.