مادر شهید حبیب الله حقیقی برای پیدا شدن پیکر فرزند شهیدش طی ۲۰ سال ۷۵۰ مرتبه به بنیاد شهید مراجعه کرد که تمام این مراجعات در بنیاد شهید به ثبت رسیده است.🔹️ مادر شهید حقیقی سرانجام در سال ۱۳۸۱ دارفانی را وداع گفت. 🔹️ پس از ۳۹ سال فراق در ایام فاطمیه ۱۴۰۰ اعلام شد […]

مادر شهید حبیب الله حقیقی برای پیدا شدن پیکر فرزند شهیدش طی ۲۰ سال ۷۵۰ مرتبه به بنیاد شهید مراجعه کرد که تمام این مراجعات در بنیاد شهید به ثبت رسیده است.
🔹️ مادر شهید حقیقی سرانجام در سال ۱۳۸۱ دارفانی را وداع گفت.

🔹️ پس از ۳۹ سال فراق در ایام فاطمیه ۱۴۰۰ اعلام شد که پیکر مطهر شهید حبیب حقیقی تفحص شده است.

🌷 شهدا در قهقهه مستانه اشان عندربهم یرزقونند.