شهردار تهران گفت: در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ نقش شهرداری‌ها می‌تواند پررنگ‌تر شود چراکه شهرداری نزدیک‌ترین سطح برای ارائه خدمات به مردم است و می‌توانیم از این طریق تحولی در ارائه خدمت به مردم داشته باشیم.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، علیرضا زاکانی در حاشیه سفر به اصفهان به مناسبت یکصد و […]

شهردار تهران گفت: در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ نقش شهرداری‌ها می‌تواند پررنگ‌تر شود چراکه شهرداری نزدیک‌ترین سطح برای ارائه خدمات به مردم است و می‌توانیم از این طریق تحولی در ارائه خدمت به مردم داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، علیرضا زاکانی در حاشیه سفر به اصفهان به مناسبت یکصد و پانزدهمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران اظهار کرد: مقصود این نشست بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ و تأکید خاص به این دو برنامه است.
او با بیان اینکه امروز شهرهای کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برند، توضیح داد: ترافیک بزرگترین مشکل کلان‌شهرهاست، همچنین آلودگی هوا، بد مسکنی و بی مسکنی از دیگر چالش شهرها به شمار می‌رود، بنابراین باید راه حل هایی ارائه کنیم تا همه این موضوعات را تحت تاثیر قرار دهد.
شهردار تهران با بیان اینکه در تهران به عنوان یک الگو برای سایر شهرها چهار تحول را در دستور کار قرار دادیم، توضیح داد: یک تحول مربوط به آلودگی است و براساس آن به دنبال نوسازی شهر بر محور حمل و نقل عمومی هستیم و امیدواریم از این طریق از شر ترافیک و آلودگی هوا و همچنین بدمسکنی و بی مسکنی خلاص شویم و با ترتیبی جدید به همشهریان خود خدمات ارائه دهیم.
او با اشاره به برخی احکام قابل توجه در بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: در احکام بودجه امسال پیرامون موضوع مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پرداخت جرایم ناظر به عوارض، تصمیمات خوبی گرفته شده است که از طریق ایجاد یک سری درآمد پایدار برای شهرها می توانیم شرایطی را فراهم کنیم تا عایدی شهر منجر به آبادانی آن شود.
به عقیده زاکانی، در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ نقش شهرداری‌ها می‌تواند پررنگ‌تر شود چراکه شهرداری نزدیک‌ترین سطح برای ارائه خدمات به مردم است و می توانیم از این طریق تحولی در ارائه خدمت به مردم داشته باشیم.