دانشگاه “المستنصریه” بغداد با برگزاری جشنواره‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت فرماندهان آزادی، یاد و خاطره آنها را گرامی داشت پس از پایان این برنامه جوانان حاضر گرد هم آمده و با شعار “حاج قاسم متشکریم.. شما در حق ما کوتاهی نکردید” از سردار شهید سلیمانی بابت زحماتش در عراق تشکر کردند.

دانشگاه “المستنصریه” بغداد با برگزاری جشنواره‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت فرماندهان آزادی، یاد و خاطره آنها را گرامی داشت

پس از پایان این برنامه جوانان حاضر گرد هم آمده و با شعار “حاج قاسم متشکریم.. شما در حق ما کوتاهی نکردید” از سردار شهید سلیمانی بابت زحماتش در عراق تشکر کردند.