دکتر سید محمد آقامیری با اهدای لوحی از مساعی و کوشش های ارزشمند مهندس کوروش دهقان رئیس حراست و مسئول بسیج اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تقدیر نمود. (+ تصویر لوح ) به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان؛ دکتر سید محمد آقامیری با اهدای […]

دکتر سید محمد آقامیری با اهدای لوحی از مساعی و کوشش های ارزشمند مهندس کوروش دهقان رئیس حراست و مسئول بسیج اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تقدیر نمود. (+ تصویر لوح )

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان؛ دکتر سید محمد آقامیری با اهدای لوحی از مساعی و کوشش های ارزشمند مهندس کوروش دهقان رئیس حراست و مسئول بسیج اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تقدیر نمود.