تقدیر از دکتر سیدرضا موسوی مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان مهندس جعفری رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان به همراه دکتر بابایی دبیر جشنواره ملی گاوهلشتاین ایران ، اصفهان با حضور در دفتر دکتر سید رضا موسوی، مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان از زحمات ، مساعدت و همکاری جامعه دامپزشکی در برگزاری سومین جشنواره ملی گاو هلشتاین […]

مهندس جعفری رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان به همراه دکتر بابایی دبیر جشنواره ملی گاوهلشتاین ایران ، اصفهان با حضور در دفتر دکتر سید رضا موسوی، مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان از زحمات ، مساعدت و همکاری جامعه دامپزشکی در برگزاری سومین جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران،اصفهان که در تاریخ ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار گردید، قدر دانی کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان اصفهان، در پایان این دیدار با اهدای لوح از تلاش های ارزشمند دکتر سیدرضا موسوی در همکاری و اقدامات انجام شده در برگزاری سومین جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران ، اصفهان تقدیر به عمل آمد.