۷ مرکز علمی استان اصفهان در زمره یک درصد برتر جهان براساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، هفت دانشگاه و موسسه پژوهشی استان اصفهان در زمره یک درصد مراکز علمی پر اُستناد برتر جهان قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، براساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش […]

۷ مرکز علمی استان اصفهان در زمره یک درصد برتر جهان

براساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، هفت دانشگاه و موسسه پژوهشی استان اصفهان در زمره یک درصد مراکز علمی پر اُستناد برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، براساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و آخرین رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) که مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ میلادی است؛ ایران با ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی پراستناد برتر دنیا، بعد از ترکیه دارای بالاترین سهم در بین کشورهای اسلامی است.

تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پر استناد برتر ایرانی در این پایگاه از ۱۱۲ مورد در سال گذشته به ۱۱۵ مورد در سال جاری رسیده است.

پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس است که هشت هزار و ۵۵۷ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی را در تمامی حوزه‌های موضوعی در زمره یک درصد مراکز علمی پر اُستناد برتر جهان قرار داده است.

بنابر اطلاعات این گزارش ترکیه با ۱۳۶ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی یک درصد برتر، در جایگاه ۱۳ دنیا قرار دارد و جایگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در بین مؤسسات پراستناد برتر دنیا در جایگاه ۱۴ جهان قرار دارد.

بعد از ایران و در بین کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با ۴۱ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در جایگاه ۲۳ دنیا و مصر با ۳۹ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در جایگاه ۲۴ جهان قرار دارند و پاکستان نیز با ۳۷ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در جایگاه ۲۵ دنیا قرار دارد.

در این گزارش، استان اصفهان با داشتن هفت دانشگاه و مؤسسه پژوهشی مستقل و پراستناد برتر دنیا، بعد از استان تهران دارای بالاترین سهم در تولید علم بین استان‌های کشور را داراست.

مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس به معرفی پژوهشگران، مؤسسات، انتشارات و کشورهای برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد و این مؤسسه در پایگاه خود مؤسسات پراستناد برتر جهان را در ۲۲ حوزه موضوعی تقسیم‌بندی کرده است.

طبق گزارش این مؤسسه، در طبقه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم، هفت دانشگاه و مؤسسه پژوهشی پر استناد استان اصفهان در میان هشت هزار و ۵۵۷ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی یک درصد برتر پراستناد دنیا قرار گرفته‌اند.

مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس حداقل تعداد استنادات لازم برای قرار گرفتن در بین مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا در حوزه‌های موضوعی مختلف را اعلام کرده که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

علوم اجتماعی، شیمی، علوم گیاهی و جانوری، ایمنی شناسی، زیست شناسی و زیست شیمی، علوم اعصاب و رفتار، زمین شناسی، فیزیک، میکروبیولوژی، روان‌پزشکی و روانشناسی، علوم فضا، پزشکی بالینی، ریاضیات، محیط زیست و بوم شناسی، داروشناسی و سم شناسی، اقتصاد و تجارت، علوم رایانه، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، مهندسی، علوم کشاورزی، علوم مواد و چند رشته‌ایی ۲۲ حوزه موضوعی در طبقه بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم هستند.

حوزه رشته‌های مهندسی با ۵۹ مرکز علمی بیشترین و حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی با تنها یک مرکز علمی، کمترین تعداد مراکز پر اُستناد برتر جهان را به خود اختصاص دادند ضمن آنکه در حوزه‌های علوم اعصاب و رفتار، علوم فضا و چندرشته‌ای نیز هیچ مرکز علمی از کشورمان در زمره یک درصد مراکز علمی پراستناد برتر جهان قرار نگرفته است.

هفت دانشگاه و مؤسسه پژوهشی پر استناد استان اصفهان شامل دانشگاه کاشان و دانشگاه اصفهان، دو دانشگاه صنعتی شامل دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر شاهین‌شهر و دو دانشگاه علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنام‌های علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی کاشان و یک پژوهشکده بنام پژوهشکده قلب‌وعروق اصفهان هستند.

بر پایه آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه اصفهان در حوزه‌های موضوعی مهندسی و شیمی و دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه‌های موضوعی مهندسی،شیمی،فیزیک،علوم مواد،علوم کشاورزی،علوم گیاهی و جانوری،محیط زیست و بوم‌شناسی، علوم رایانه،زیست شناسی و زیست شیمی در فهرست دانشگاه‌های یک درصد پر استناد برتر جهان قرار گرفتند.

دانشگاه کاشان نیز در زمینه‌های موضوعی مهندسی، شیمی و علوم مواد و دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در حوزه پزشکی بالینی در فهرست دانشگاه‌های یک درصد پر استناد برتر جهان قرار گرفتند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در حوزه‌های موضوعی پزشکی بالینی، داروشناسی و سم‌شناسی، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، زیست‌شناسی و زیست شیمی توانسته در فهرست دانشگاه‌های یک درصد پر استناد برتر جهان قرار بگیرد که عملکرد برجسته‌ای در مقایسه با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را نشان می‌دهد.

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان نیز توانسته در حوزه پزشکی بالینی در فهرست یک درصد پر استناد

برتر جهان قرار گیرد.

دانشگاه‌های پیام نور و آزاد نیز به‌صورت متمرکز در برخی حوزه‌ها در زمره یک درصد مراکز علمی پر استناد برتر جهان قرار گرفته‌اند که تولید علم این دو دانشگاه مربوط به تولیدات علمی کلیه مراکز و واحدهای دانشگاهی این دو دانشگاه در کشور است.

گفتنی است؛ منظور از مؤسسات همان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی است که تعداد استناد دریافتی آن‌ها در ۱۰ سال اخیر بیش از سایر مؤسسات است. فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پراستناد جهان هر دو ماه یک‌بار روزآمد می‌شود.

نتایج کامل این رتبه‌بندی در پایگاه اینترنتی به آدرس https://isc.ac قابل مشاهده است.