گردهمایی اعضای انجمن روابط عمومی ایران در استان اصفهان برگزار شد به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهیدیاران؛ خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران اظهار داشت: روابط عمومی های حرفه ای هزینه سازمان را پایین می آورند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ رئیس انجمن روابط عمومی ایران بر پویایی و رشد روزافزون علمی […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهیدیاران؛ خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران اظهار داشت: روابط عمومی های حرفه ای هزینه سازمان را پایین می آورند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ رئیس انجمن روابط عمومی ایران بر پویایی و رشد روزافزون علمی کارگزاران روابط عمومی ها تاکید کرد و گفت: این رشد علمی زمینه چابکی سازمان را فراهم می آورد.
خسرو رفیعی در جمع اعضای انجمن روابط عمومی ایران، شعبه اصفهان گفت: ماهیت فعالیت در روابط عمومی نزدیک کردن سازمان ها به مردم و ارائه خواسته های آنان به مدیران است و این باعث می شود دل ها به هم نزدیک تر شود که می تواند سازمان ها را نیز به اهداف‌شان نزدیک‌تر کند.
وی اظهار کرد: روابط عمومی وقتی به صورت علمی و فنی فعالت کند می تواند زمینه تصمیم سازی را فراهم سازد و در این‌صورت به بازوی توانمند مدیر تبدیل می شود، اما متاسفانه برخی مدیران ارزش روابط عمومی ها را نمی دانند و از آن ها همچنان توقع فعالیت های سنتی دارند.
رئیس انجمن روابط عمومی ایران در ادامه به معضلات و مشکلات اصفهان اشاره کرد و افزود: اگر روابط عمومی ها در جایگاه اصلی خودشان فعالیت کنند، دیگر نباید شاهد مشکل حادی در اصفهان باشیم و مهمترین دلیل آن نیز این است که یک‌ روابط عمومی حرفه ای ۲۴ ساعته به دنبال پاسخگویی به مخاطبین است و وقتی ۲۴ ساعته به مخاطبین پاسخ دهی داشته باشیم، انگیزه رفع مشکلات در سازمان چند برابر می شود.
رفیعی یکی از ابزارهای قوی روابط عمومی ها را شبکه های ارتباطی دانست و ادامه داد: اگر شبکه های قوی ارتباطی در اختیار روابط عمومی ها نباشد، شایعه درست می شود و برای جلوگیری از شایعه باید هزینه سنگینی صورت پذیرد، در حالی که می توان از ابتدا جلوی این هزینه تراشی ها را گرفت.
انجمن روابط عمومی ایران، پویا و توسعه محور
در ادامه این همایش، حمید کشاورزراد، مدیرعامل انجمن روابط عمومی ایران شعبه اصفهان نیز با اشاره به این که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مدارک دانشگاهی اعضای این انجمن در استان اصفهان مرتبط با رشته ارتباطات است، گفت: این انجمن در استان اصفهان وضعیت بسیار خوبی دارد به طوری که از ۵۸ اداره کل استان اصفهان، بیش ۵۰ نفر از مدیران روابط عمومی این ادارات عضو انجمن هستند و تاکنون این انجمن توانسته است از بین مدیران روابط عمومی شرکت ها، سازمان ها و ادارات بخش دولتی و خصوصی ۱۳۷ عضو ثبت نام کند که از این تعداد ۱۳ نفر دارای مدرک دکتری، ۷۸ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۴۰ نفر کارشناسی و ۴ نفر نیز کاردانی هستند.
وی اظهار کرد: اعضای شورای سیاست‌گذاری انجمن روابط عمومی ایران در اصفهان ۱۳ نفر می باشند که ۳ نفر آن ها دارای مدرک دکتری تخصصی ارتباطات، ۸ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک نفر نیز دارای مدرک کارشناسی می باشند.
بنابر این گزارش، اعضای شورای سیاست‌گذاری این انجمن در استان اصفهان عبارتند از: حمیدکشاورزراد ، حسین توکل ، مجید ایزدی ، سید مهدی سهل آبادی، احسان مشکلانی ، ایمان مشکلانی ، علی اصغر احمدی، احمدرضا ضیایی ، رضا دهقان، سید محمد موسوی ، احمد باقری ، رضا صالحی پژوه.