گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور سردار سعید الفتی

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

روایت هشت سال دفاع مقدس   با حضورسردار سعید الفتی 

مشاور مرکز اسناد وتحقیقات دفاع مقدش وپژوهشگر دفاع مقدس

زمان:شنبه ۳مهر ماه بعد از نماز ظهر و عصر
مکان : نمازخانه برج همراه