ویژه برنامه “قهرمان من”گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار دلهااکران خانوادگی مستند ” ۷۲ ساعت” (روایتی تکان دهنده از ۷۲ ساعت قبل از شهادت حاج قاسم تا لحظه شهادت…)ورود برای عموم آزاد و رایگان است. یکشنبه ۱۲ دیماه، ساعت ۱۸:۳۰اصفهان پردیس سینمایی سیتی_سنتر

ویژه برنامه “قهرمان من”
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار دلها
اکران خانوادگی مستند ” ۷۲ ساعت” (روایتی تکان دهنده از ۷۲ ساعت قبل از شهادت حاج قاسم تا لحظه شهادت…)
ورود برای عموم آزاد و رایگان است. یکشنبه ۱۲ دیماه، ساعت ۱۸:۳۰
اصفهان پردیس سینمایی سیتی_سنتر