پیگیری های مجدانه محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری، در مکاتبه با مهندس اوجی وزیر محترم نفت، در جهت تعیین تکلیف بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده‌های معزز ایثارگران

پیگیری های مجدانه محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری، در مکاتبه با مهندس اوجی وزیر محترم نفت، در جهت تعیین تکلیف بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده‌های معزز ایثارگران