من بنده عشقم زجهان آزادم با قلب دخیل بسته خود شادم با چشم دل ایکاش ببینم روزی جاروکش صحن پاک گوهرشادم میلاد هشتمین نور ولایت، حضرت امام رضا (ع) مبارک باد گوینده: اکرم کریمی

من بنده عشقم زجهان آزادم

با قلب دخیل بسته خود شادم

با چشم دل ایکاش ببینم روزی

جاروکش صحن پاک گوهرشادم
میلاد هشتمین نور ولایت، حضرت امام رضا (ع) مبارک باد

گوینده: اکرم کریمی