انتقاد مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران از عدم جذب و بکارگیری فرزندان شهدا و ایثارگر در دولت سیزدهم وانقلابی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ ابراهیم باصری مدیر مسئول، پایگاه خبری شهید یاران از عملکرد دولت سیزدهم با شعار دولت انقلابی ومردمی در جهت جذب و به بکار گیری فرزندان شاهد و ایثار […]

انتقاد مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران از عدم جذب و بکارگیری فرزندان شهدا و ایثارگر در دولت سیزدهم وانقلابی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ ابراهیم باصری مدیر مسئول، پایگاه خبری شهید یاران از عملکرد دولت سیزدهم با شعار دولت انقلابی ومردمی در جهت جذب و به بکار گیری فرزندان شاهد و ایثار گر در وزارتخانه ها، ادارات، فرمانداریها، فرمانداران واستانداران انتقاد کرد.

باصری اظهار داشت: طبق آمار و ارقامی که پایگاه خبری شهید یاران در برسی انجام شده کسب کرده است، نسبت به جمعیت کشورمان ایران و جمعیت فرزندان شاهد، ایثارگر ونخبه، سرآمد و توانمند جای خالی این عزیزان در بدنه دولت مشاهده می شود، که تاکنون از از ظرفیت این نیروها در پستهای مدیریتی حتی جذب و بکار گیری، استفاده نشده است.

باصری با ابراز نگرانی از سؤ استفاده برخی مدیران از نام مقدس شهدا در اجرای برنامه ها و مراسمات خود گفت: بسیاری از فرزندان شاهد در گروهای ایثارگران نسبت به عدم توجه مسئولین دغده های خود رامطرح می کننداین انصاف نیست که برخی از مدیران با مزین کردن برنامه های خود و ربط دادن آن به شهدا پلهای ارتباطی خود را در جهت رسیدن به اهداف مدیریتیشان محکمتر می کنند و از حداقل کاری که باید برای شهدا درجهت جذب و بکارگیری فرزندان آنها در ادارات و ارگانهای دولتی که باید انجام بدهند، متاسفانه ممناعت و بی توجهی می کنند.

وی با اشاره به اینکه یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت سیزدهم گذشته است، افزود: عدم جذب وبکارگیری، جابجایهای بی مورد، بی توجهی به کارمندانی که جزو فرزندان شهدا و ایثارگران هستند به یک دغدغه مهم اجتماعی،فرهنگی و بی حرمتی به آنها تبدیل شده است، که تقاضا داریم مسئولان کشوری بصورت اساسی این معضل را بررسی کنند تا بیشتر از این مدیون خون شهدا و شرمنده خانواده ها و فرزندانشان نباشیم.

در قسمتی دیگر از انتقاد مدیر مسئول پایگاه خبری شهیدیاران آمده است که با برسی از عملکرد امور ایثارگران وزارتخانه ها و دستگاهای دولتی وطبق قانون جامع ایثارگری مبنی بر یک درصد از بودجه دستگاهای دولتی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میتوان مشاهده کرد که این مهم هم در دستگاهای دولتی به درستی اجرا نشده است از این رو از جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور خواهشمندیم که موارد مطرح شده را در دستور کار خود قرار دهند

در پایان این پایگاه خبری آمادگی دارد در راستای شفاف سازی و روشن شدن افکار عمومی پرده از برخی تحرکات خزنده و جریان سازی ها توسط برخی انقلابی نماها در راستای حذف فرزندان شهدا و ایثارگران از گردانه سیاسی و مدیریتی بردارد.