حمداالله انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد و تقریبا مسئولیت های شورای اسلامی شهر اصفهان به اشخاص متخصص در همان رشته سپرده شد ...

بحمداالله انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد و تقریبا مسئولیت های شورای اسلامی شهر اصفهان به اشخاص متخصص در همان رشته سپرده شد … از همه اعضا منتخب شورای شهر اصفهان ممنونیم که با انتخاب خوب خود در شب عید قربان ، اولین گام مثبت در شایسته گزینی را برداشتند … تشکر ویژه ای هم از جناب آقای حاج رسولی ها بدلیل اینکه علیرغم دارا بودن ظرفیت ریاست شورای شهر ، فضا را برای دیگر عزیزان باز کردند … دوستان و بزرگواران شورای اسلامی شهر اصفهان ، آزمون بزرگی پیش روی شماست … آزمون شایسته گزینی شهردار …اصفهان بیش از آنکه تشنه آب باشد ، تشنه مدیریت است … مدیریت انقلابی … مدیریت غیر رانتی … مدیریت غیر پدر و پسری …مدیریت سالم و دلسوزانه … اصفهان تشنه مدیریت شهری مقتدر و با تجربه است تا بتواند زخم های عمیق گذشته را درمان کند … اصفهان نیازمند توجه به همه ابعاد و ظرفیت های خود است … ظرفیت های عظیم گردشگری ، ظرفیت های عظیم صنایع دستی ، ظرفیت های عظیم صنعتی و تولید علم و تکنولوژی ، ظرفیت عظیم رهبری فکری سایر کلان شهرها ، ظرفیت عظیم دیپلماسی خارجی و ترویج فرهنگ غنی ایرانی اسلامی در جهان … اصفهان ما دارای ظرفیت هایی است که فقط با یک مدیریت شهری توانمند و باتجربه شکوفا می شود … اعضا محترم شورای شهر اصفهان!! … اجازه ندهید منافع مردم و این شهر فرهنگ ساز ، فدای منافع شخصی شود … اصفهان شهر شهیدان خداست … اصفهان شهر مردم ولایتمدار است … اصفهان ما نیازمند مدیر انقلابی است … عملکرد مدیر انقلابی بر اساس توانایی و شایستگی سنجیده می شود نه بر اساس امتیاز دهی به این و آن … نه بر اساس اسم و رسم پسر و پدر و عمو و عموزاده …نه بر اساس رانت و بستن با این و آن … اعضا منتخب شورای شهر!! انتخاب مثبت شما یقینا می تواند دیدگاه مردم را در خصوص جریان انقلابی روشن و مثبت کند … یاعلی سلمان زین العابدینی مدیر مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان