اولین روز آخرین هفته پاییز نصف جهان قابل تنفس شد هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۸۹ AQI در وضعیت «سالم» قرار دارد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۸۹ وضعیت سالم […]

اولین روز آخرین هفته پاییز نصف جهان قابل تنفس شد

هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۸۹ AQI در وضعیت «سالم» قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۸۹ وضعیت سالم را نشان می‌دهد.

شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه‌های احمدآباد با ۹۶، انقلاب با ۷۰ ، زمزم با ۸۰، دانشگاه صنعتی با ۶۰، رهنان با ۶۸، زینبیه با ۹۳ و کاوه با ۵۷ AQI برای همه مردم سالم است.

امروز شاخص هوا در سپاهان شهر با ۶۵، فرشادی با ۶۵، فیض با ۶۴، میرزاطاهر با ۵۵، ولدان با ۶۵ و ۲۵ آبان با ۶۴ AQI هم در وضعیت سالم قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های پایش کیفیت هوای پروین، رودگی، استانداری، خرازی و کردآباد قطع است.

در شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ یعنی هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ یعنی هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ یعنی ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ یعنی ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ یعنی بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ یعنی خطرناک