مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری:این فرد ضدانقلاب با تلاش نیروهای اداره اطلاعات سپاه، سربازان گمنام امام زمان (عج)  و نیروهای انتظامی در کمتر از یک هفته شناسایی و دستگیر شدبرای جلوگیری از شایعات پس از تکمیل روند تحقیقات، هدف فرد هتاک و وابستگی او به گروه‌های خاص اعلام می‌شود

مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری:
این فرد ضدانقلاب با تلاش نیروهای اداره اطلاعات سپاه، سربازان گمنام امام زمان (عج)  و نیروهای انتظامی در کمتر از یک هفته شناسایی و دستگیر شد
برای جلوگیری از شایعات پس از تکمیل روند تحقیقات، هدف فرد هتاک و وابستگی او به گروه‌های خاص اعلام می‌شود