در پی درخواست های متعدد کارکنان بانک دی که فرزندان شهدا، جانبازان، ایثارگران و سهامداران عام می باشند مبنی بر شفاف سازی مسائل مرتبط با بانک دی، سوالاتی از سوی این جامعه از مدیریت بانک دی مطرح و تقاضای شفافیت در موضوع را دارند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، جمعی ازفرزندان شهدا، جانبازان، […]

در پی درخواست های متعدد کارکنان بانک دی که فرزندان شهدا، جانبازان، ایثارگران و سهامداران عام می باشند مبنی بر شفاف سازی مسائل مرتبط با بانک دی، سوالاتی از سوی این جامعه از مدیریت بانک دی مطرح و تقاضای شفافیت در موضوع را دارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، جمعی ازفرزندان شهدا، جانبازان، ایثارگران و دیگر سهامداران پیگیر مسائل مرتبط با بانک دی بوده و از این پایگاه خبری درخواست پیگیری رسانه ای و شفافیت موضوع از مدیریت بانک دی را دارند،که در زیر این سوالات مطرح می گردد و با توجه به اینکه پایگاه خبری شهید یاران یکی از اهدافش رسیدگی به قوانین جامعه ایثارگری و مطالبات به حق این عزیزان می باشد از « برات کریمی » مدیر عامل محترم خواهشمندیم در راستای شفافیت موضوع جوابگو باشند.
۱در شرکت آتیه سازان دی از شرکتهای زیر مجموعه بانک دی چه میگذرد؟

۲هیات مدیره شرکت آتیه سازان دی مطابق با چه قوانین و ساز و کاری و از چه مجاری قانونی و توسط چه اشخاصی انتخاب و انتصاب می شوند؟

۳_میزان سرمایه و دارائیهای این شرکت به چه میزان می باشد؟

۴_میزان حقوق و مزایای دریافتی هیات مدیره این شرکت چقدر می باشد؟

۵-ارزش واقعی هر سهام این شرکت چقدر می باشد و با اینکه سهامداران طبق اسناد و از طریق بانک خواستار ارزش گزاری مجدد شده اند چرا مدیران شرکت از ارزش گزاری امتناع می ورزند؟

۶ – علی رغم اینکه سهامداران واقعی این شرکت کارکنان بانک دی(فرزندان شاهد، ایثارگر و دیگر سهامداران ) هستند و بانک را وکیل خود در امور رسیدگی و نظارت برشرکت آتیه سازان انتخاب کرده اند و بانک می بایست از حقوق و سرمایه سهامداران دفاع نماید چرا بانک اینکار را انجام نمی دهد؟ ۶چرا شرکت آتیه سازان از ارائه برگ سهام به سهامداران امتناء می ورزد؟
در ساعات آینده منتظر پاسخگویی مسئول مربوطه به این سوالات هستیم.
خبرنگار: الهام خانی