تحویل زمین سه سایت نهضت ملی مسکن جهت شروع پروژه های جدید مدیر کل راه و شهر سازی استان تهران از تسریع در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن استان تهران و شروع واگذاری های جدید به کارگزاران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/ وزارت راه […]

تحویل زمین سه سایت نهضت ملی مسکن جهت شروع پروژه های جدید

مدیر کل راه و شهر سازی استان تهران از تسریع در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن استان تهران و شروع واگذاری های جدید به کارگزاران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/ وزارت راه و شهر سازی (تهران)؛ خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهر سازی استان تهران از تحویل زمین سه سایت در جنوب غرب استان و شروع دور جدید ساخت و سازها در نهضت ملی مسکن خبر داد.
وی گفت: سایت های عدل آباد اسلامشهر به میزان ۶۰ هکتار، بازارک رباط کریم به میزان ۸۲ هکتار و نسیم شهر نیز در جوار شهرستان رباط کریم به میزان ۳ هکتار طی روز گذشته تحویل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) شد.
وی با دعوت از کارگزاران برای شروع و مذاکره با اداره کل راه و شهر سازی استان تهران تصریح کرد: ۱۴۵ هکتار زمین تحویلی این اداره کل دارای مجوزهای شروع عملیات اجرایی بالاخص مجوز کمیسیون ماده ۵ است.  
محبت خواه گفت: قبل از تحویل سایتهای جدید طی یکسال گذشته در دولت سیزدهم تمام موارد مربوط به تامین زمین نهضت ملی مسکن در کمیته تخصیص زمین راه و شهر سازی استان تهران، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و کمیسیونهای مربوطه در محل استانداری تهران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نهایی شده است.
مدیر کل راه و شهر سازی استان تهران خواستار تسریع در عملیات اجرایی، تجهیز کارگاه و سایر موارد مرتبط توسط قرارگاه شد و از بازدید مقام عالی وزارت مهندس رستم قاسمی طی هفته های آتی از حوزه غرب و جنوب غرب استان تهران و آمادگی این اداره کل خبر داد.