جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: به کشورهای همسایه می گوییم مرزهای ما مرزهای دوستی است و نباید اجازه دهیم اتفاق ناگواری پیش آید، در حال حاضر وضعیت بسیار آرام است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، سردار رضایی امروز در بازدید از مرز سیستان اظهار کرد: در مرز مشترک ایران و افغانستان چند […]

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: به کشورهای همسایه می گوییم مرزهای ما مرزهای دوستی است و نباید اجازه دهیم اتفاق ناگواری پیش آید، در حال حاضر وضعیت بسیار آرام است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، سردار رضایی امروز در بازدید از مرز سیستان اظهار کرد: در مرز مشترک ایران و افغانستان چند باری است که از طرف حاکمان افغانستان اشتباهی رخ می‌دهد، بطوریکه روز گذشته تیراندازی بی جایی از سوی کشور همسایه اتفاق افتاد و اقدام متقابل انجام شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: نیروهای مرزبانی این موضوع را مدیریت کردند و متاسفانه یکی از همکاران به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

وی بیان کرد: به کشورهای همسایه می‌گوییم مرزهای ما مرزهای دوستی است و نباید اجازه دهیم اتفاق ناگواری پیش آید.

سردار رضایی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت بسیار آرام است، دیشب هیچگونه تهاجمی اتفاق نیفتاده است و موضوع عصر دیروز فیصله پیدا کرد.