فرماندار اصفهان با حضور در پایانه اتوبوس واحد باقوشخانه از رانندگان این پایانه اتوبوس واحد تجلیل کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، صبح امروز (شنبه) به مناسبت گرامیداشت ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل و پرسنل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان، در پایانه اتوبوس […]

فرماندار اصفهان با حضور در پایانه اتوبوس واحد باقوشخانه از رانندگان این پایانه اتوبوس واحد تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، صبح امروز (شنبه) به مناسبت گرامیداشت ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل و پرسنل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان، در پایانه اتوبوس واحد باقوشخانه حضور یافت و با اهدای شاخه گل از رانندگان این پایانه تجلیل کرد.
خبرنگار: الهام خانی