تفاهم‌نامه همکاری مرکز علوم و فنون لیزر ایران با شرکت فولاد مبارکه امضا شد تفاهم‌نامه همکاری مرکز علوم و فنون لیزر ایران با شرکت فولاد مبارکه با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به امضا رسید. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، تفاهم‌نامه همکاری بین […]

تفاهم‌نامه همکاری مرکز علوم و فنون لیزر ایران با شرکت فولاد مبارکه با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز علوم و فنون لیزر ایران و شرکت فولاد مبارکه با هدف همکاری و تعامل و استفاده بهینه و موثر از ظرفیت های و توانایی های یکدیگر در راستای بهره گیری از دانش بومی موجود در کشور، با توجه به وظایف و ماموریت‌های هر یک از طرفین و بکارگیری امکانات موجود در امور بازسازی و بهسازی ماشین آلات و تجهیزات لیزری مورد استفاده و به منظور بازسازی و بهسازی ماشین‌آلات و تجهیزات لیزری شرکت فولاد مبارکه با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و اسداللهی رئیس مرکز علوم و فنون لیزر ایران به امضا رسید.

با توجه به امضای این تفاهم‌نامه همکاری در زمینه موضوعات ماشین آلات جوش لیزری دستی و رباتیک و مشاورهای مشترک، همکاری در زمینه موضوعات ماشین آلات برش لیزری (ثابت و رباتیک) و مشاورهای مشترک، همکاری در زمینه موضوعات سیستم های کنترلی و مشاورهای مشترک و … برنامه‌ریزی شده است.

مدت تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء و تبادل آن سه سال و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.