فرماندار اصفهان از مرکز بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد شهید خبوشانی بازدید و از نزدیک در جریان برنامه ها و روند کار این مرکز قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی در حاشیه این بازدید عنوان کرد: خیرین مجاهدین اقتصادی هستند و اقدامات آنان شایسته تقدیر است. احمدی افزود: انشاء […]

فرماندار اصفهان از مرکز بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد شهید خبوشانی بازدید و از نزدیک در جریان برنامه ها و روند کار این مرکز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی در حاشیه این بازدید عنوان کرد: خیرین مجاهدین اقتصادی هستند و اقدامات آنان شایسته تقدیر است.

احمدی افزود: انشاء ا… اقدام خیرخواهانه افراد نیک اندیش مورد رضای پروردگار سبحان قرار بگیرد و از ثمرات و موهبت های الهی اقدام خیرخواهانه خود در دنیا و آخرت برخوردار گردند.
خبرنگار: الهام خانی