سعید الفتی یکی از شعارهای دولت سیزدهم در برنامه‌های ارائه شده توجه به معیشت بود به همین علت ضرورت‌ دارد که رئیس‌جمهور محترم برای اجرای این قول مهم اهتمام جدی داشته باشند، چرا که در جامعه امروز ما، اکثریت قشر آسیب‌پذیر و متوسط جامعه با مشکل معیشتی مواجه هستند و حداقل بیش از ۶۰ درصد […]

سعید الفتی

یکی از شعارهای دولت سیزدهم در برنامه‌های ارائه شده توجه به معیشت بود به همین علت ضرورت‌ دارد که رئیس‌جمهور محترم برای اجرای این قول مهم اهتمام جدی داشته باشند، چرا که در جامعه امروز ما، اکثریت قشر آسیب‌پذیر و متوسط جامعه با مشکل معیشتی مواجه هستند و حداقل بیش از ۶۰ درصد مردم از کارمندان، کارگران و جامعه روستایی با تورم موجود در جامعه برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل می باشند. یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب همواره مشکلات اقتصادی بالاخص معیشت مردم بوده است به طوری که در یکی از سخنرانی های خود فرموده اند 《معیشت مردم حقا دچار تنگی شده. مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند.》
از آنجا که پشتوانه نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند به همین دلیل دولت محترم و مسئولین باید به نیازمندی های اولیه مردم توجه جدی داشته باشند در شرایطی که کشور با تورم افسار گسیخته گریبان‌گیر است نظام و مسئولین باید توجه به خواسته های اولیه مردم را که معیشت می‌باشد در اولویت برنامه های اقتصادی قرار دهند.
مسئولین در دولت سیزدهم مستحضر باشید که این مردم به موفقیت شما در حل مشکلات جامعه امیدوار می باشند و این امیدواری و حمایت مردم از شما تا زمانی ادامه دارد که احساس کنند شما در راستای حل مشکلات اولیه کشور موفق عمل کرده اید.
اکنون که قوه مجریه، مقننه و قضاییه در حل مشکلات هماهنگ می باشند ضرورت دارد به دور از شعار و در عمل تلاش نمایند تا امید و نشاط را در جامعه توسعه دهند و در حل مشکلات اولیه جامعه که معیشت است توجه بیشتری داشته باشند.
مسئولین توجه داشته باشند این مردم که امام (ره) آنها را ولی نعمتان جامعه معرفی کرده است نیاز به بازی سیاسی و شعار و فضای تبلیغاتی ندارند اگر توانستیم در عمل نیازهای اولیه یک زندگی و امید به آینده را برای آنها فراهم نماییم موفق بوده ایم. این نکته را نباید فراموش کنیم که توسعه در گرو توجه به خواسته های برحق مردم و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است.