🚨برخی اقدامات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مورد سوال قرارگرفت/ضرورت حمایت بیشتر از هنرمندان متعهد داخل استان و کشور 🔹 باتوجه به مطالبی که در روزهای اخیر درخصوص برخی اقدامات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در فضای مجازی مطرح شد و باتوجه به اینکه شورای شهر اصفهان همواره بر شفافیت و پاسخگویی تاکید داشته است، […]

🚨برخی اقدامات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مورد سوال قرارگرفت/ضرورت حمایت بیشتر از هنرمندان متعهد داخل استان و کشور

🔹 باتوجه به مطالبی که در روزهای اخیر درخصوص برخی اقدامات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در فضای مجازی مطرح شد و باتوجه به اینکه شورای شهر اصفهان همواره بر شفافیت و پاسخگویی تاکید داشته است، ضرورت دارد توسط این سازمان درخصوص برخی اقدامات و انتقادات انجام شده، شفاف سازی لازم بعمل آید.

🔹مدیران اگر اقدام مثبتی انجام دهند، یقینا از آن تصمیم، با دلایل و استدلال دفاع می کنند، اما سکوت در مقابل برخی مطالبات و دغدغه های افراد دلسوز شهر، ناخودآگاه ذهن را به سمت عدم شفافیت و یا عدم وجود دلایل متقن جهت دفاع از اقدامات هدایت می کند.

🔹از ریاست محترم سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و دفتر تخصصی هنرهای تجسمی شهرداری اصفهان انتظار می رود، در خصوص اقدامات و رویدادها، دقت بیشتری را مدنظر قرار دهند و زین پس به جای اینکه در محافل انتقاد به این سازمان به علت برگزاری نمایشگاه یکی از هنرمندان مقیم خارج را بشنویم ، شاهد تمجید از این سازمان به علت حمایت بیش از پیش و بیشتر از هنرمندان متعهد ساکن استان و کشور باشیم.