برادر بزرگوار وانقلابی، جناب آقای مهندس علیرضا زندیان، نماینده محترم مردم شریف شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی وعضو هیات رئیسه کمسیون اقتصادی مجلس:انتصاب جناب عالی را بعنوان رییس مجمع نمایندگان کردستان با رای قاطع نمایندگان، که نشان از لیاقت وشایستگی حضرت عالی دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده واز خداوند منان توفیق موفقیتهای روز […]

برادر بزرگوار وانقلابی، جناب آقای مهندس علیرضا زندیان، نماینده محترم مردم شریف شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی وعضو هیات رئیسه کمسیون اقتصادی مجلس:
انتصاب جناب عالی را بعنوان رییس مجمع نمایندگان کردستان با رای قاطع نمایندگان، که نشان از لیاقت وشایستگی حضرت عالی دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده واز خداوند منان توفیق موفقیتهای روز افزونتان را در جهت رشد وشکوفایی کردستان عزیز مسالت می نمایم.

فرزاد مرادی: رییس حزب همت کردستان