جناب آقای بهزاد صدریبا سلام و احترام؛با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به موجب این حکم به سمت خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران منصوب می شوید.امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و […]

جناب آقای بهزاد صدری
با سلام و احترام؛
با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به موجب این حکم به سمت خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران منصوب می شوید.
امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایثار اجتماعی داشتن جامعه ای آگاه موفق و پیروز باشید.
من ا… التوفیق
مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران
ابراهیم باصری