ایثارگران بخوانند معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: دستگاه های اجرایی موظف هستند تا نیروهای شرکتی که تا بهمن ماه ۱۴۰۰ در نهادهای دولتی و دستگاه ها مشغول به کار بودند را تبدیل وضعیت کنند. ‌به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد […]

ایثارگران بخوانند

‌به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: براساس قانون همه افراد مشمول که تا بهمن سال ۱۴۰۰ در نهادهای دولتی و یا شرکت‌های تابع قانون کار مشغول به فعالیت بودند باید تبدیل وضعیت می‌شدند و افرادی که این قانون را اجرایی نکردند برای آن‌ها جرم و تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: به شکایت ایثارگران و خانواده‌های آنان در زمینه تخلف نهادهایی که قانون تبدیل وضعیت به کارگیری این افراد را اجرایی نکردند، رسیدگی می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: براساس قانون همه افراد مشمول که تا بهمن سال ۱۴۰۰ در نهادهای دولتی و یا شرکت‌های تابع قانون کار مشغول به فعالیت بودند باید تبدیل وضعیت می‌شدند و براساس قانون همه نیروهای مشمول قانون ایثارگری باید به نیروهای پیمانی و رسمی تبدیل شوند و شرکت‌های تابع قانون کار هم موظف به تبدیل وضعیت به قرارداد موقت به قرارداد دائمی هستند.

وی افزود: علاوه بر دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۱۶ مسئول رسیدگی به شکایات ایثارگران و خانواده‌های آنان در این زمینه است و افرادی که این قانون را اجرایی نکردند برای آن‌ها جرم و تخلف محسوب می‌شود.

قاضی زاده هاشمی گفت: سازمان امور اداری و استخدامی نیز مشکل ردیف استخدامی را حل کرده و به آنان برای ایجاد ردیف شغلی جدید اجازه داده است