ارگر و کارفرما دو بال مهم تولید هستند که به هم پیوسته اندبه گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در نشستی با اعضای شورای هماهنگی شوراهای کار استان، با بیان اینکه بخش اعظمی از جامعه کارگری ما در عرصه تولید فعال هستند، اظهار داشت: شورای هماهنگی شوراهای کار می توانند در […]

ارگر و کارفرما دو بال مهم تولید هستند که به هم پیوسته اند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در نشستی با اعضای شورای هماهنگی شوراهای کار استان، با بیان اینکه بخش اعظمی از جامعه کارگری ما در عرصه تولید فعال هستند، اظهار داشت: شورای هماهنگی شوراهای کار می توانند در ایجاد فرهنگ کار و تلاش برای تولید بسیار تأثیرگذار باشند.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه کارگر و کارفرما دو بال مهم تولید هستند که به هم پیوسته اند، افزود: رسیدگی به کارگر منوط به فراغت بال کارفرما و تلاش کارفرما برای تولید برای ارتقاء وضعیت اقتصادی شرکت و یا مؤسسه تولیدی خودش است که این دو (کارگر و کارفرما) به هم پیوسته اند.
احمدی با بیان اینکه در برخی مراکز تولیدی تقابل هایی بین کارگر و کارفرما مشهود است که پیامدهای بسیاری را برای آنها به همراه دارد، تأکید کرد: ما باید به دنبال کاهش تقابل ها و تقویت دو بال مؤثر تولید یعنی کارگر و کارفرما باشیم.
وی آموزش و آگاهی کامل از قانون را در این خصوص بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: ما باید با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح قانون حمایت از کارگر و کارفرما و آیین نامه های اجرایی در این خصوص تلاش کنیم و همچنین اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص قانون و روش های صحیح مطالبه گری آنها از اهمیت والایی برخوردار است.
فرماندار اصفهان بر لزوم مراقبت از سلامت اقتصادی و پیشگیری از فساد بالاخص در دستگاه ها و کارخانه جات دولتی تأکید کرد و گفت: کارگر و شورای اسلامی کار باید در این خصوص مراقب باشند و موارد احتمالی را به مدیران و دست اندر کاران منعکس نمایند.
احمدی تصریح کرد: حقایق و وضعیت هایی که در حال حاضر با توجه به شرایط روز در جامعه کارگری و کارفرمایی حاکم است سنجیده شود و راهکارهای قانونی مناسب برای آنها ارائه گردد.
خبرنگار: الهام خانی