چنانچه عشق شهدا از والاترين درجات إنسانيت به معبود خويش است ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا عندربهم يرزقون

چنانچه عشق شهدا از والاترین درجات إنسانیت به معبود خویش است
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیا عندربهم یرزقون

شهادت أوج کمال إنسان است تحسین انگیز و افتخار آمیز. است
عملی اگاهانه اختیاری در راه هدفی. مقدس می بأشد
و از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه و مبراست
یک مسؤولیت بزرگ است و صعود به قله معراج بشریت و در محراب عشق پیروز و جاودانه شدن
شهدا به حقیقت و عالمی راه پیدا کرده اند که جز قرب جوار خدای لایتنا هی بجای. دیگر وصل نمیشوند. و چنان احساس. شادی و قدرت و سعادت در وجودشان اشکار می شود که خود را فراموش می کنند تا أینکه سبک بال در اقیانوس توحید غوطه ور می شوند و روحشان به حق واصل میگردد

ستایش برای إنسان های مقدسی که با روح ملکوتی. شان توانستند با دوری جستن از أرزوها و أمیال إنسانی در آغوش معشوق خود قرار گیرند
إیثار کردن جان و شهادت در راه حق و حقیقت و تسلیم أراده و تدبیر الهی شدن فقط متعلق به انسانهای مقدسی است که همیشه در تاریخ زمان و در دل روزگار بیعت و وفاداریشان با خدای خویش استواربوده است
و زمانی که از خود رها میشوند در واقع توفیقی است برای پرواز عاشقانه بسوی حق و حقیقت و با شکستن درهای زندان طبیعت نفس خود درهایی از مخزن اسرار الهی را به روی خود باز میکنند
و تاریخ مقاومت با جوهر حقیقت در تصویر خورشید درخشان اینگونه مینویسد که أوج عرفان و طریقت و زیباترین درجات به قرب خداوند را فقط در جبهه ها میتوان مشاهده کرد

و درود بی پایان بر همه شهدای گر انقدر جنگ تحمیلی و شهدای مدافعان حرم که صادقانه در این میدان جهاد فی سبیل الله قدم گذاشته و سراًفراز و پر افتخار راه کمال پیمودند و با عزت و شکوه بسوی اعلی و سراپرده قرب الی الله عروج نمودند .

کتاب : سالک راه پاکان
نویسنده : شهرزاد اریه بندان

بر گرفته از کتاب سالک راه پاکان
شهید والامقام شاهرخ آریه بندان