جلسه ستاد بزرگداشت روز جهانی شیر(ایران_اصفهان) برگزار شد جلسه ستاد بزرگداشت روز جهانی شیر(ایران_اصفهان) باحضور عضو هیات رئیسه،عضو هیات نمایندگان و مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعاونی وحدت ،دبیر علمی دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت،رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی فاتح،مدیر عامل و مدیر روابط عمومی اتحادیه دامداران در سالن جلسات اتاق […]

جلسه ستاد بزرگداشت روز جهانی شیر(ایران_اصفهان) باحضور عضو هیات رئیسه،عضو هیات نمایندگان و مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعاونی وحدت ،دبیر علمی دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت،رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی فاتح،مدیر عامل و مدیر روابط عمومی اتحادیه دامداران در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزارگردید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی اتحادیه دامداران استان اصفهان، دراین جلسه،مسائلی همچون اهداف برگزاری بزرگداشت روز جهانی شیر، مسائل فنی،آموزشی و فرهنگی رویدادمربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه جلسه نیز هریک از حاضرین خواستار هم افزایی و مشارکت هرچه بیشتر سازمانها،نهادهای دولتی و خصوصی بویژه آموزش وپرورش،دانشگاه علوم پزشکی،دامپزشکی، جهاد کشاورزی، صداوسیما،اصحاب رسانه،استانداری،شهرداری،اداره ارشاد و سایر فعالین صنعت دامپروری با محوریت اتاق بازرگانی،اتحادیه دامداران و دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت،شدند.
شایان ذکر است در این جلسه برخی از دستورالعملها و برنامه های اجرایی رویداد مربوطه تدوین و پس ازبحث و بررسی مورد تصویب قرارگرفت.همچنین مقرر گردید سایر موارد در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرید.

خاطرنشان می‌کند ۱۱ خردادماه مصادف با (۳۱ MAY) روز جهانی شیر نامگذاری شده است.