بزرگترین سر شبکه یکی از مسئولین دولت تدبیر و امید که سال ۹۷ با ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی از کشور با هم دستانش فرار کردهبود دستگیر و تا چند ساعت آینده توسط سربازان گمنام آقا امام زمان و پلیس بین الملل وارد فرودگاه امام خمینی می شوداین گروه از مسئولین فراری با ایجاد شرکتهای […]

بزرگترین سر شبکه یکی از مسئولین دولت تدبیر و امید که سال ۹۷ با ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی از کشور با هم دستانش فرار کرده
بود دستگیر و تا چند ساعت آینده توسط سربازان گمنام آقا امام زمان و پلیس بین الملل وارد فرودگاه امام خمینی می شود
این گروه از مسئولین فراری با ایجاد شرکتهای کاغذی اقدام به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و فساد و دزدی و بردن ارز دولتی به خارج کشور به صورت قاچاق به مبلغ چهارصد میلیون دلار متهم هستند
تشکر از سربازان آقا امام زمان و قوه قضاییه و پلیس بین الملل