کارکنان مهرورز و نوع دوست بانک رفاه کارگران استان کرمان در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی و معلولان نیازمند این استان، ویلچر اهدا کردند.این اقدام مهرورزانه و انسان دوستانه کارکنان بانک رفاه کارگران در قالب مشارکت در پویش اداره کل بهزیستی استان با عنوان《هدیه شعبه ما، یک […]

کارکنان مهرورز و نوع دوست بانک رفاه کارگران استان کرمان در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی و معلولان نیازمند این استان، ویلچر اهدا کردند.
این اقدام مهرورزانه و انسان دوستانه کارکنان بانک رفاه کارگران در قالب مشارکت در پویش اداره کل بهزیستی استان با عنوان《هدیه شعبه ما، یک ویلچر》انجام شد. بر اساس این گزارش، مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان کرمان طی سخنانی در مراسم اهدای این ویلچر ها که با حضور مدیران و مسئولان بهزیستی استان در محل مدیریت شعب برگزار شد، به اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره و تصریح کرد: برای بانک رفاه به عنوان بانکی اجتماعی به سهامداری سازمان تامین اجتماعی، حضور موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی یک تکلیف به شمار می رود و اقدامات بانک در این راستا به شکل روز افزونی در حال گسترش و توسعه است.