همزمان با هفته بسیج انجام شد:حضور خادمیاران رضوی در ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع) خادمیاران کانون ایثار وشهادت خیریه حضرت علی بن ابیطالب (ع) بازار درهفته بسیج در ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع)از حوزه مقاومت بسیج ۱۶ خاتم الانبیاء(ص) حضور یافتند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،خادمیاران کانون ایثار وشهادت خیریه حضرت علی ابن ابیطالب […]

همزمان با هفته بسیج انجام شد:
حضور خادمیاران رضوی در ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع)

خادمیاران کانون ایثار وشهادت خیریه حضرت علی بن ابیطالب (ع) بازار درهفته بسیج در ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع)از حوزه مقاومت بسیج ۱۶ خاتم الانبیاء(ص) حضور یافتند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،خادمیاران کانون ایثار وشهادت خیریه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) بازار درهفته بسیج با حضور درناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع)از حوزه مقاومت بسیج ۱۶ خاتم الانبیاء(ص) با پرچم متبرک امام رضا (ع) با مداحی وخواندن صلوات خاصه امام مهربانی ها در جمع بسیجیان، حضور یافتند.
شایان ذکر است خادمیاران با اهدا قاب، قطعه ای از فرشهای حرم امام رضا (ع)وتوزیع نمک ونبات تبرکی از نیروهای مستقر در پایگاه قدردانی کردند.
خبر نگار :الهام خانی